55.200 din 100.000 de semnături

Către: Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans

Comisarul european responsabil pentru Justiție, Vera Jourova 

To:

The President of the European Commission, Jean-Claude Juncker

The Prime-Vice president of the European Commission, Frans Timmermans

The European Commissioner for Justice, Vera Jourova

Petitie| Petition

Domnule președinte al Comisiei Europene, domnule prim-vicepreședinte Frans Timmermans, doamnă comisar european Vera Jourova, vă rugăm să sesizați de urgență Curtea de Justiție a Uniunii Europene(CJUE), cu propunerea de a opri punerea în aplicare a ordonanței de modificare a legilor Justiției. OUG a fost adoptată de Guvernul României în 19 februarie 2019. Vă solicităm să cereți CJUE să verifice dacă această ordonanță încalcă tratatele Uniunii Europene și să aplice sancțiuni împotriva celor care au adoptat aceste reglementări.
***
Mr. President of the European Commission, Jean-Claude Juncker, Mr. First Vice-President Frans Timmermans and Mrs. Commissioner Vera Jourova, we ask you to urgently notify the European Union Court of Justice (CJUE), with the proposal to stop the implementation of the ruling for the alteration of Justice laws. The Government’s Emergency Ruling no 7/2019 was adopted by the Romanian Government on the 19th of February 2019. We ask you to petition the Court of Justice of the European Union to check whether this ruling is against the European Union treaties and to apply sanctions against the ones who adopted these measures. 

Update:

Am înmânat petiția și semnăturile șefului Reprezentanței Comisiei Europene în România, Angela Cristea, care i-a predat-o personal prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans. Petiția este acum în analiză.

De ce este important

România a ajuns în situația în care nu mai poate contesta, în țară, ordonanța dată de ministrul Tudorel Toader. De astăzi, Justiției i s-au pus cătușe. Avocatul poporului, Victor Ciorbea, era singurul care ar fi putut sesiza Curtea Constituțională, dar ne-a arătat că e mai degrabă avocatul Guvernului decât al cetățenilor.

De aceea, singura cale pe care o avem este să apelăm la forurile internaționale. Dacă Curtea de Justiție a Uniunii Europene constată că OUG încalcă tratatele UE, atunci poate impune Guvernului retragerea ordonanței de modificare a legilor Justiției și poate da inclusiv sancțiuni în bani, pentru fiecare zi în care guvernanții întârzie în a aplica hotărârea CJUE. Este singura noastră speranță.

Ordonanța de Urgență pentru modificarea Legilor Justiției  încalcă articolul 2 din Tratatul Uniunii Europene, care prevede că „Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați”.

Prin această Ordonanță, este blocat sistemul de Justiție din România, în interesul politicienilor corupți. Guvernul României încearcă, astfel, subordonarea politică a instituțiilor judiciare și îngrădirea drepturilor judecătorilor și procurorilor. Toate instituțiile care au funcționat bine și au avut rezultate sunt acum blocate, iar instituții judiciare nou-înființate primesc puteri nemăsurate și sunt în subordinea directă a ministrului Justiției, Tudorel Toader.

Why it is important

Romania can’t challenge Minister Tudorel Toader’s emergency order (OUG7). As of today, justice has been handcuffed. Romania’s ombudsman, Victor Ciorbea, was the only one left able to take the matter to the Constitutional Court but as he showed us, he is the government’s lawyer; not the people’s.

Hence our only recourse left is to appeal to international fora. If the European Court of Justice finds that the government’s emergency ordinance OUG7 violates EU treaties, then it can force Romania to withdraw the decree and can also impose monetary fines for each day the government delays applying the ruling. This is our only hope.

The emergency ordinance violates art. 2 of the European Union’s Lisbon Treaty, which states that “The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.”

The emergency ordinance blocks Romania’s judiciary in favour of corrupt politicians. This is how Romania’s government tries to enforce the political subordination of judicial institutions and to restrict the rights of judges and prosecutors. All institutions which functioned well and achieved results are now blocked, while newly established judicial institutions received infinite powers and are under the direct subordination of Justice Minister Tudorel Toader.

Guvernul României nu ține cont de Avizul emis de Comisia de la Veneția pe 13 iulie 2018, care stabilește clar standardele statului de drept și pune accent pe respectarea independenței justiției. Prin înființarea Secției speciale pentru cercetarea infracțiunilor din justiție, magistrații își pierd de facto independența. Deja asociațiile de procurori și judecători, dar și conducerile marilor parchete au tras semnale de alarmă că nu pot funcționa așa. Două curți de justiție românești au sesizat Curtea Europeană de Justiție și au cerut în procedură accelerată să se verifice dacă măsurile dispuse pentru Secția Specială sunt în conformitate cu legislația europeană. Este singura pârghie legală pe care o avem. Avocatul poporului ne-a arătat că e subordonat direct PSD-ului, iar în cazul Ordonanței doar el ar putea sesiza Curtea Constituțională.

Ordonanța de Urgență încalcă prevederile Mecanismului de Cooperare și Verificare și ale tratatului unional de la Lisabona. Comisia Europeană trebuie să reacționeze!
 
What the Venice Commission says:
 
The Government of Romania does not take into account the opinion issued by the Venice Commission on 13 July 2018, which clearly sets the standards of the rule of law and emphasizes respect for the independence of the judiciary. By setting up the so-called Special Section for the Investigation of Criminal Offenses, magistrates de facto lose their independence. The prosecutors 'and judges' professional associations and management of the country’s main prosecutor's offices already signalled that they can’t function like this. Two courts of law already filed a complaint with the European Court of Justice and asked via a fast-track procedure to check whether the measures granted to the Special Section are in line with European law. It's the only legal leverage we have. Romania’s ombudsman showed us that he is directly subordinated to the political party in government (PSD) as in the case of decree OUG7 he was the only one left to bring the matter to the Constitutional Court.
 
The emergency ordinance violates the provisions of the Cooperation and Verification Mechanism and of the Lisbon Treaty. The European Commission has to react!
Ordonanța de Urgență a fost făcută pe ascuns și pripit, fără consultarea Consiliului Superior al Magistraturii și a magistraților din sistem. DNA, DIICOT și Parchetul General atrag atenția că există riscul să le fie blocată activitatea.

„Singura urgență în acest sens ar putea fi constituită de intenția de a influența proceduri disciplinare în curs sau care urmează să fie exercitate, argument care nu poate fi acceptat” susțin procurorii DNA, într-un comunicat de presă.

Aceste modificări afectează grav justiția unui stat democratic și îngreunează activitatea procurorilor și a judecătorilor, inclusiv principiul independenței judecătorilor, consacrat de articolul 19, alineatul (1) al doilea și de articolul 47 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, astfel cum a fost interpretat prin jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Modificările aduse legilor Justiției sunt periculoase și încalcă statul de drept. Avem nevoie de Comisia Europeană, pentru protejarea valorilor europene, a statului de drept. Guvernul se vrea mai presus de lege și pune interesele de partid în fața celor ale Uniunii Europene.
 
The National Anticorruption Directorate, the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism and the Prosecutor's office attached to the High Court of Cassation and Justice warn that their activities are at risk of being blocked:
 
The emergency ordinance OUG7 was conceived in secret and hasty, without consulting the Superior Council of Magistracy and the magistrates operating in that system. DNA (the National Anticorruption Directorate), DIICOT (the Directorate for Investigating Organized Crime and Terrorism) and the Prosecutor’s Office highlight that there exists a risk of their activity being blocked.
 
"The only urgency that can be identified would be about an intention to influence disciplinary proceedings that are ongoing or about to be launched; an argument that can not be accepted," DNA prosecutors state in a press release.
 
Such amendments seriously affect the proper functioning of justice in a democracy and hamper the work of prosecutors and judges; including the principle of the judges’ independence enshrined in Article 19 (1) and in Article 47 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, as interpreted by ECJ rulings.
 
The modifications made to the justice system are dangerous and break the rule of law. We need the European Commission to protect the rule of law’s European values. The Romanian Government wants to be above the law and places party interests above those of the European Union.

Următorul pas: dă de veste

Contribui și tu?

Donez 0 RON

Donate to declic.ro!

Donația ta este

Donez o dată Donez lunar

Donația ta

200 RON
Îți mulțumim pentru donație. Așteaptă până prelucrăm datele în siguranță.

Alte modalități de a dona

 

Mulţumim că eşti alături de noi! 

Dacă încă nu te-ai alăturat comunităţii Declic, poti să faci asta aici

sau poti vedea ce campanii active mai avem aici

Ne poți urmări și pe pagina facebook aici