2.499 din 5.000 de semnături

Energy Justice România, Rezistența Tomești

 

Către: Agenția pentru Protecția Mediului Iași, Ministerul Mediului

Petiție

Stimate d-le Victor Bogdan DAVIDEANU, director al APM Iași,
Documentația înaintată de către SC DEMECO SRL nu justifică acordarea autorizației integrate de mediu pentru activitatea de incinerare a deșeurilor periculoase din următoarele motive:
- Nu are avizul SRAPM. Conform declarației solicitantului, cantitatea și tipul de deșeuri se încadrează la HG 804 din 25 iulie 2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Ordonanța transpune Directiva SEVESO, în acceptul căreia, la art. 2 se cere aprobarea ISU.
- Descarcă în stația de la Dancu ape poluate intens de pe platforma de depozitare. Poluarea constă în metale grele, acizi, baze, pesticide, îngrășăminte, detergenți, produse petroliere. Consumul de apă pentru spălare hale, personal și echipamente este mult subdimensionat.
- SC DEMECO SRL refuză să divulge rețetarul după care vor amesteca aceste deșeuri. Multe sunt cu risc de explozie, de incendiu, conțințnd metale grele, poluanti organici persistenți etc.
- Nu are perdea vegetala de protectie. Gardul viu, gazonul de un metru lățime cu pomi fructiferi pe margine nu înseamnă perdea de protecție când sursa de emisii se ridică la peste 15 m înălțime.
- Nu permiteti un al doilea dezastru precum cel de la Seveso în județul Iași!
- Retrageți autorizația integrată de mediu pe care, în mod abuziv, ați eliberat-o pentru această activitate! Respectați legea: Directiva Seveso III și Directiva 2012/18/EU!

De ce este important?

Agenția pentru Protecția Mediului Iași se pregătește să emită autorizația integrată de mediu pentru incineratorul de deșeuri periculoase și pentru instalația de distilare a deșeurilor periculoase lichide de la Vlădiceni, comuna Tomești, județul Iași, beneficiar SC Demeco SRL, care este parte a unui grup de firme aflat sub protecția Gărzii Naționale de Mediu, conform unor investigații jurnalistice.

 

La Iași, lista deșeurilor ce vor fi incinerate de SC DEMECO SRL cuprinde deșeuri medicale, deșeuri de mase plastice, cauciuc uzat, pesticide, ingrășăminte, deșeuri din industria chimică și petrolieră. Acestora se adaugă deșeuri electrice și electronice, baterii și acumulatori, care trebuie obligatoriu reciclate, nu incinerate! Acestea vor fi primite pe platforma din marginea Iașilor în cantități de până la 35 tone sau 5 tiruri pe zi!.

 

Incineratoarele produc emisii extrem de toxice inclusiv metale grele, dioxine, acizi, cianuri, furani, pulberi cancerigene de îngrășăminte și pesticide. O mare parte dintre aceste toxine permanente şi persistente sunt emise sub formă de nanoparticule. Dioxina -2,3,7,8 TCDD este cea mai periculoasă substanţa generată de om. Gazele de ardere se vor imprăștia peste cartierele Bucium, Dancu, satele Vlădiceni și Tomești. Majoritatea deșeurilor arse aici vor fi cele petrochimice și medicale, ceea ce înseamnă: risc foarte mare de incendiu și de explozie, firma nefăcând dovada sortării și depozitării adecvate a diferitelor tipuri de substanțe chimice primite (foarte multe se aprind sau se descompun în gaze toxice atunci când ajung în contact unele cu altele sau când intră în contact cu apa, cu metale etc.

 

La cea mai mică problemă tehnică, instalația va emite timp de patru ore toate gazele și pulberile din incinerator printr-un coș de avarie FĂRĂ NICIUN SISTEM DE FILTRARE! Tot “o mică problema tehnică” a dus la tragedia de la Seveso, Italia, în 1976: între 0,1 și 20 kg de dioxină emise la 50 metri deasupra solului de către coșul uzinei au otravit cca 37.000 persoane ducând la 350 cazuri de cloracnee, avorturi, malformații, cancere rare,, pământul a fost otrăvit iremediabil pe o suprafață de 110 ha în jurul fostei uzine, murind otrăvite 7.300 animale și alte 80.000 de animale de fermă au fost sacrificate pentru a împiedica dioxina să ajungă în alimentația oamenilor.

Mai multe detalii despre campanie găsiți pe www.curatmurdar.org.

Note

[1] Incinerator Tomești

Următorul pas: dă de veste